Nye prosjekter

Vi jobber hele tiden med ulike prosjekter, og vil legge ut informasjon om nye prosjekter her.
Foto: Bart (flickr)
 
Nye prosjektsøknader: Vi utarbeider flere prosjektsøknader for 2015.
 
Tidligere prosjekter de siste årene er blant annet følgende:
 
  • E-læringskurs for tjenesteytere som jobber for personer med utviklingshemning
  • Serie på 5 fagbøker om personer med utviklingshemning
  • E-læringskurs for allmenpraktiserende leger, om personer med utviklingshemning
  • Ferier for personer med utviklingshemning
  • Lavaffektive tilnærminger for å håndtere og forebygge utagerende atferd