Psykisk helse

 
Mennesker med utviklingshemming har økt forekomst av ulike psykiske lidelser, og større vansker enn andre med å etterspørre og skaffe seg nødvendige helsetjenester. Tjenesteytere skal ved mistanke om bekymringsverdige endringer hos tjenestemottaker sørge for å gjennomføre kartlegging og skaffe helsehjelp.
 
Generelt
I Scatterplot – for å kartlegge forekomst
I Lysarkmetoden – for å fange opp sykliske svingninger
 
Psykisk helse
I Sjekkliste for å fange opp endringer ved mistanke om psykisk lidelse eller forverring av kjent psykisk lidelse