Bra i livet

Pris

Fra kr 3.385,- inkl. dagpakke

Påmeldingsfrist

24. oktober 2016

Tid og sted

Oslo kongressenter, Folkets hus
27. - 28. oktober 2016
Tidspunkt: Kl. 09:00 - 15:00

Dokumenter

Arrangør

Stiftelsen SOR

Informasjon

Skriv ut

I Konferanseprogram BRA i livet   

Konferansen er fulltegnet





Du har også mulighet for å melde deg på ved å kontakte G Travel Farsund
Adresse: G Travel Farsund, Havnegaten 29, 4550 Farsund. 

Tlf: 38 39 59 99


E-post: astrid.pedersen@gtravel.no

Last ned I Konferanseprogram BRA i livet

Last ned I Konferanseprogram BRA i livet

Med forbehold om endringer.
 
TORSDAG 27. OKTOBER
                     08:30 Registrering, te, kaffe og litt å spise
09:30 Kulturinnslag
Henrik Davanger, artist
09:35 Velkommen

Åpning
Hvorfor vi trenger en ny NOU om rettigheter for utviklingshemmede
Solveig Horne, Barne- og likestillingsminister
09:50 Hva er BRA I LIVET?
Reportasje v/ TV BRA
09:55 Ny NOU - tiltak for å styrke grunnleggende rettigheter til mennesker med utviklingshemning
Osmund Kaldheim, leder for Rettighetsutvalget og rådmann i Drammen kommune
10:40 Pause
11:00
Virkemidlene - virker de?
Sentrale føringer vs. lokal handlefrihet
Torstein Dahle, siviløkonom, høgskolelektor og politiker
11:40 Kartleggingsbanken
Thomas Owren, stipendiat ved senter for nyskapning, Høgskolen i Bergen
Helene Myklebustad, rådgiver Etat for tjenester til utviklingshemmede, Bergen kommune
11:50
Fakta om utviklingshemmedes levekår
Quiz ved John Ingvard Kristiansen, seniorrådgiver i Bufdir, Jarle Eknes, Daglig leder Stiftelsen SOR og Kim Berge, nestleder i NAKU
12.15 Lunsj
13:15 Kulturinnslag
Henrik Davanger, artist

I fortsettelsen utfordres alle som holder innlegg til å belyse spesifikke områder i NOU'en, med fokus på:

- Hvilke konsekvenser vil den nye NOU'en kunne få for tjenesteutforming og tjenesteyting?
- Hva er styrker og svakheter ved denne NOU'en?

 
13:25
Rettssikkerhet

Menneskerettigheter og anti-diskriminering

Kjersti Skarstad, doktorgradsstipendiat, Institutt for statsvitenskap, UiO
13:55
Makt, tvang og selvbestemmelse
Karl Elling Ellingsen, professor ved NTNU / NAKU, daglig leder NAKU
14:25 Oppfølging fra habiliteringstjenestene
Bernt Barstad, spesialvernepleier ved Habiliteringstjenesten for voksne i Sør-Trøndelag
14:40 Diskusjon / spørsmål fra konferansedeltakerne
14:50 Pause
15:10 Familiene - hva hemmer egentlig dem?
Andreas Wiese, daglig leder i Litteraturhuset
15:40 Hva er BRA I LIVET?
Reportasje v/ TV BRA
15:45 Pause
15:10 Inkluderende fellesskap
Minoritetsfamilier med funksjonshemmede barn
Faridah Shakoor, kunsterisk leder/produsent for Abloom filmfestival

Filmvisning
17:00 Slutt for dagen
19.30
Konferansemiddag
Konsert med Lars Lillo Stenberg

 

 

FREDAG 28. OKTOBER

Vi fortsetter der vi slapp dag 1:

- Hvilke konsekvenser vil den nye NOU'en kunne få for tjenesteutforming og tjenesteyting?
- Hva er styrker og svakheter ved denne NOU'en?

 
                     09:00
Opplæring og utdanning tilpasset ønsker og behov
Thomas Nordahl, professor ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning, Høgskolen i Hedmark
                     09:30
Hva er bra i livet?
Reportasje v/ TV BRA
09:35 Arbeid - en vesentlig faktor for selvfølelse og sosial integrering
Terje Olsen, forsker ved Nordlandsforskning
10:05 Fritid og ferie - for alle?
Anders Midtsundstad, seniorrådgiver Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser
10:30 Pause
10:50 Bolig

Er det størrelsen det kommer an på?


«Duell» om størrelse på bofellesskap/-kollektiv

Jens Petter Gitlesen, forbundsleder Norsk forbund for utviklingshemmede
Randi Huus, virksomhetsleder i Bodø kommune

Debattleder: Cato Brunvald Ellingsen, vernepleier og blogger på vernepleieren.com
11:20 Filmvisning: TV2 dokumentar: FML Johannes

Jobber du i mitt hjem, eller bor jeg på din arbeidsplass?
Kultur og tjenesteorganisering som premiss for egen bolig
Laila Luteberget, førstelektor og studieleder i vernepleie, VID vitenskapelige høgskole
Anita Gjermestad, førsteamanuensis, ph.d. VID vitenskapelige høgskole
12:05 Blir dette bra?
TV-Bra reportasje
Diskusjon, innspill og debatt
12.25 Lunsj
13:25 Kulturinnslag
Rockeverstingene fra Pascal Norge og Gjøvik kunst- og kulturskole
13:40 Kulturdeltagelse og kulturopplevelser
Ola Narten Svendsen, musiker og fagleder for tilrettelagte kunst- og kulturtilbud ved Gjøvik kunst- og kulturskole
13:55 Gir NOU'en grunn til ny optimisme?
Debatt med politikere og Jens-Petter Gitlesen, forbundsleder NFU

Ledelse av debatten: Cato Brunvald Ellingsen, vernepleier og blogger
14:55 Gode levekår for mennesker med utviklingshemning
Mari Trommald, direktør i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).
15.10 Slutt

 
Konferansedeltakerne må gjerne bruke smarttelefoner, nettbrett eller bærbare pc'er under konferansen, for å delta i meningsmålinger under foredragene eller sende oss kommentarer om temaene underveis.

Konferansen mottar økonomisk støtte fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Last ned I Konferanseprogram BRA i livet

Henrik Davanger kommer fra Asker, spiller piano og gitar og synger viser av blant andre Alf Prøysen, Halvdan Sivertsen og Åge Aleksandersen. Han jobber til daglig i Asker produkter. Henrik er også med i Lørdagsklubben i Asker, som samles en gang i måneden til spill, vafler hyggelig samvær og gudstjeneste. Han er klubbens faste gitarist og forsanger.

Rockeværstingene er et tilrettelagt band fra Gjøvik som får det til å svinge. (Foto: Sigrid Thorbjørnsen)
Lars Lillo Stenberg er særlig kjent som frontfigur og vokalist i rockegruppen deLillos og for sine naivistiske sangtekster og karakteristiske visetolkninger.
Solveig Horne er Barne- og likestillingsminister, med ansvar for barn og unges oppvekst- og levekår, familie og samliv, likestilling, ikke-diskriminering og forbrukerpolitikk. Mange tema knyttet til levekår og ikke-diskriminering for personer med utviklingshemning er lagt til hennes departement. (Forespurt, ikke bekreftet)

Osmund Kaldheim er leder for Rettighetsutvalget, som har utarbeidet NOU'en konferansen handler om. Han er rådmann i Drammen kommune og har vært direktør i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, rådgiver og partner i Geelmyuden Kiese, ordfører i Fet kommune og statssekretær i henholdsvis Sosialdepartementet og Arbeids- og administrasjonsdepartementet.

TV BRA er en tv-kanal av og for mennesker med utviklingshemning i Hordaland og er en del av Nordnes Verksteder. Gjennom TV BRA blir målgruppen med på å skape og formidle sine egne historier.
Andreas Wiese er daglig leder på Litteraturhuset i Oslo. Han har vært journalist i Dagbladets kulturavdeling i mange år, og fikk i 2003 presseprisen Gullpennen. I sin begrunnelse la juryen vekt på «Wieses personlige stil og nyanserikdom». Wiese er utdannet fra Norges handelshøyskole og Universitetet i Bergen, med fagene økonomi og litteratur. Han er også utdannet som teaterregissør ved Statens Teaterhøgskole. Han er far til en ung kvinne med utviklingshemning.
 

John Ingvard Kristiansen er seniorrådgiver ved Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets (Bufdir) Likestillingsavdelingen, Seksjon for likestilling og inkludering. Kristiansen har hovedfag i pedagogikk og jobbet som førstelektor i spesialpedagogikk ved Norsk Lærerakademi i Bergen. Han har arbeidet med barn og unge med ulike funksjonshemninger og er far til en ung kvinne med multifunksjonshemning.

Jarle Eknes er daglig leder i Stiftelsen SOR. Eknes er spesialist i klinisk psykologi og har skrevet og vært redaktør for en rekke fagbøker om utviklingshemning og psykisk helse.

Kim Berge er nestleder i NAKU, redaktør av naku.no og koordinator av den nasjonale kunnskapsbanken. Berge er vernepleier med master i funksjonshemming og samfunn, og har blant annet jobbet ved Habiliteringstjenesten i Sør-Trøndelag.

Torstein Dahle er siviløkonom, høgskolelektor og politiker. Dahle har skrevet rapporten “Bestiller-leverandør- modellen - Erfaringer fra ti års smertefull anvendelse” gjennom senteret De Facto, som dokumenterte følgene av innføringen av internt marked innenfor Bergen kommune sine offentlige etater. Dahle er svært populær i Bergen på grunn av sitt sterke engasjement for de svake i samfunnet og sin kompromissløse holdning til korrupsjon og kameraderi blant byens maktelite.
Bernt Barstad er spesialvernepleier med videreutdanning i sexologi og master i funksjonshemning og samfunn fra NTNU. Han er ansatt ved Habiliteringstjenesten for voksne i Sør-Trøndelag, har skrevet fagbok om utviklingshemmede og seksualitet og er ressursperson i en rekke prosjekter knyttet til blant annet Stiftelsen SOR og Bufdir.

Kjersti Skarstad jobber som doktorgradsstipendiat ved Institutt for Statsvitenskap, Universitetet i Oslo. Hun forsker på hvordan like menneskerettigheter kan oppfylles for funksjonshemmede og på hvordan dagens praksis ser ut i ulike politiske systemer. Hun har hatt flere opphold som gjesteforsker ved Harvard Law School Project on Disability. Kjersti har en mastergrad i menneskerettigheter, og er redaktør av MRbloggen – Norges menneskerettighetsblogg.

Faridah Shakoor er kunstnerisk leder/produsent for Abloom Filmfestival. Hun er tildelt Oslo bys kulturpris for sitt arbeid med Abloom, som setter fokus på funksjonshemmede barn og unge, spesielt i minoritetsfamilier.

Thomas Owren er vernepleier, har master i samfunnsarbeid og videreutdanning i veiledningspedagogikk. Han har vært høgskolelektor i vernepleie ved Høgskolen i Bergen, og er nå stipendiat ved Senter for nyskaping samme sted.

Helene Myklebustad er fagrådgiver i Etat for tjenester til utviklingshemmede i Bergen kommune. Hun er utdannet vernepleier.  Hun har deltatt i kartleggingsprosjektet, et samarbeid mellom Høgskolen i Bergen, Habiliteringstjenesten for voksne i Hordaland og Bergen kommune, siden oppstarten for 3 år siden. På konferansen vil hun informere kort om veien fra kartleggingsprosjektet til Kartleggingsbanken.no

Thomas Nordahl er professor og leder av Senter for praksisrettet utdanningsforskning ved Høgskolen i Hedmark. Han har tidligere jobbet som forsker ved NOVA og har vært prosjektleder for to delprosjekter I evalueringen av Kunnskapsløftet. Nordahl er engasjert i kvalitet i opplæring for personer med utviklingshemning, og hvorvidt spesialskoler eller nærskoler er best egnet for å nå målene.

Terje Olsen er seniorforsker ved Nordlandsforskningen.  Han forsker innen temaene nedsatt funksjonsevne, rettssikkerhet, inkluderende arbeidsliv og velferdstjenester. Han har hovedfag i sosialantropologi og doktorgrad i sosiologi.

Laila Lutberget er 1.lektor ved vernepleierutdanningen ved VID vitenskapelige høgskole, Sandnes. Hun har blant annet vært involvert i forskning knyttet til et stort og samlokalisert bofelleskap for utviklingshemmede og har deltatt i fag- og kunnskapsutvikling i tjenestetilbud til utviklingshemmede.

Anita Gjermestad er 1.amenuensis ved VID vitenskapelige høgskole, Sandnes. Hun har blant annet vært involvert i forskning knyttet til et stort og samlokalisert bofelleskap for utviklingshemmede og har deltatt i fag- og kunnskapsutvikling i tjenestetilbud til utviklingshemmede.

Anders Midtsundstad er seniorrådgiver ved Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser. Han har siden 2007 ledet knutepunktet Fritid for alle som er en nasjonal satsningen rundt feltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse som gjennomføres i nært samarbeid med Helsedirektoratet. Midtsundstad er redaktør for nettstedet fritidforalle.no og han har utgitt flere bøker. Han har blant annet skrevet boken Fritid med Bistand – en metode for å støtte sosial inkludering.  

Ola Narten Svendsen er fagleder for tilrettelagt kunst- og kulturtilbud ved Gjøvik kunst- og kulturskole. Svendsen brenner for at de utviklingshemmede og andre med bistandsbehov i samfunnet skal få oppfylt sine ønsker om å utøve kreative aktiviteter som å spille i band, synge i kor, holde på med dans/bevegelse, scenekunst/billedkunst, og kunne delta i alle typer kultur- og fritidstilbud. Han står bak flere plateutgivelser, og har vært primus motor for opprettelse og drift av kulturaktiviteter i inn- og utland siden 1994. (Foto: Ida Hartveit Sandven)

Karl Elling Ellingsen er professor og leder av NAKU, Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemning. Han er vernepleier, med doktorgrad innen Helsevitenskap og sosial omsorg, og er professor i funksjonshemming og deltakelse. Ellingsen driver forskning og formidling innen emner som selvbestemmelse, arbeidsdeltakelse, tjenesteinnovasjon, lovregulering av tvang og refleksiv praksis, helse, miljøterapi og emosjonsregulering.

Cato Brunvand Ellingsen er vernepleier og har de siste årene jobbet med kunnskaps-, kompetanse- og profesjonsutvikling innen helse- og sosialfag. Har har en tydelig stemme i sosialpolitisk debatt om utviklingshemmede. Ellingsen er rådgiver ved Regionsenter for Habiliteringstjenesten for barn og unge (RHABU) i Helse Sør-Øst, og har tidligere jobbet som rådgiver i NAKU, fagkonsulent i FO og seksjonsleder for vernepleierene i FO. Skriver og redigerer bloggen vernepleieren.com.

Jens Petter Gitlesen er forbundsleder i Norsk forbund for utviklingshemmede. Han har en uredd stemme, og lobyerer utrettelig for utviklingshemmede på Storting, i regjeringskontor og ellers hvor makt og innflytelse sitter. I sin forrige jobb var han metodelærer i statistikk ved Universitetet i Stavanger.

Mari Trommald er direktør i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Hun er lege med doktorgrad i nevrofysiologi, og har bred bakgrunn fra helsefeltet blant annet i ulike lederposisjoner i Helsedirektoratet, viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst og ekspedisjonssjef i kommunetjenesteavdelingen i Helse- og omsorgsdepartementet. Trommald har en variert portefølje som blant annet omfatter barn, familier og likestilling, og har en overordnet tilnærming til oppvekstfeltet.
Konferanseavgift:
Ved påmelding før 15. september 2016 er kr 2.495,-
Ved påmelding etter 15. september 2016 er prisen kr 2.795,-
 

40 % prisreduksjon dersom man bare deltar en dag

Rabatt: prisen reduseres med Kr 300,- pr. person når 4 eller flere fra samme arbeidsplass melder seg på samtidig (og deltar).

Scandic Bergen City obligatorisk dagpakker (Inkludert lunsj, kaffe, kaker, frukt etc)  pr. dag kr 595,-  Samlet begge dager:  kr 1.190,-

Tre-retters middag og konsert med Lars Lillo Stenberg: kr 585,-

Clarion hotel Folketeateret:
26-27 okt. kr 1880,- for enkeltrom og kr 2080,- pr dobbeltrom m/frokost (1040,- pr person i dobbeltrom)
27-28 okt. kr 1580,- for enkeltrom og kr 1780,- pr dobbeltrom m/frokost (890,- pr person i dobbeltrom)

Thon hotel Spectrum:
26-28 okt. kr 1375,- for enkeltrom og kr 1250,- pr dobbeltrom m/frokost (625,- pr person i dobbeltrom)

Thon hotel Terminus:
26-27 okt. kr 1375,- for enkeltrom og kr 1680,- pr dobbeltrom m/frokost (840,- pr person i dobbeltrom)
27-28 okt. kr 1135,- for enkeltrom og kr 1480,- pr dobbeltrom m/frokost (740,- pr person i dobbeltrom)


Avbestillingsregler: Ved avbestilling frem til 15. august 2016 refunderes faktura med fradrag av kr 300,-.
Ved avbestilling frem til 15. september 2016 refunderes faktura med et fradrag av kr 1000,-.
Ved avbestilling etter 15. september 2016 gis ingen refusjon.

Påmelding er bindende og du vil motta faktura og bekreftelse fra G Travel Farsund.

Last ned I Konferanseprogram BRA i livet
Alle som arbeider for mennesker med utviklingshemning: miljøarbeidere, miljøterapeuter, ledere, politikere, tillitsvalgte, pårørende, lærere, tjenestebrukere og andre med interesse for temaet

Last ned I Konferanseprogram BRA i livet
 
Faglige spørsmål om konferansen rettes til: Jarle Eknes, daglig leder SOR: je@sorpost.no  – tlf. 90 75 86 85
Spørsmål om påmelding rettes til: Astrid Pedersen, G Travel Farsund:astrid.pedersen@gtravel.no – tlf. 38 39 59 99

Last ned I Konferanseprogram BRA i livet
Vi har reservert rom på følgende hoteller. Det kan bli fullt, så vær gjerne tidlig ute med bestillingen.


  
Clarion hotel Folketeateret

Veibeskrivelse og mer informasjon finner du på hotellets hjemmeside








Thon hotel Spectrum

Veibeskrivelse og mer informasjon finner du på hotellets hjemmeside








Thon hotel Terminus

Veibeskrivelse og mer informasjon finner du på hotellets hjemmeside

 
Tidligrabatt: Det gis rabatt til alle som melder seg på konferansen innen 15. september 2016.

Påmeldingsfrist: 26. oktober 2016. Etteranmeldte vil få plass så langt som mulig, men hotellrom kan ikke garanteres etter påmeldingsfristen.

Last ned  I Konferanseprogram BRA i livet



.