Fra løfter til handling

Pris

Fra kr 3.785,- inkl. dagpakker

Påmeldingsfrist

24. oktober 2018

Tid og sted

Oslo kongressenter, Folkets hus
25. - 26. oktober 2018
Tidspunkt: Kl. 09:00 - 15:00

Dokumenter

Arrangør

Stiftelsen SOR

Informasjon

Skriv ut

Fra løfter til handling
- Oppfølging av de åtte løftene fra NOUen «På lik linje» 

- Regjeringens strategi og handlingsplan for personer med funksjonsnedsettelse

- Ny stortingsmelding om utviklingshemmede

Konferanse i Oslo, 25. og 26. oktober 2018
Oslo kongressenter, Folkets hus, Youngs gate 11, Oslo

Konsert med Adam Douglas, Venke Knutsom m.fl.

 

I Last ned programmet


Målgrupper:
Alle som arbeider for personer med utviklingshemming - ledere, politikere, tillitsvalgte, pårørende, tjenestebrukere og andre med interesse for temaet.

Konferansemiddag med underholdning ved Adam Douglas, Venke Knutson m.fl.

I 2016 utkom NOU (Norges offentlige utredninger) «På lik linje. Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming». Utvalget som skrev utredningen på oppdrag fra Regjeringen, leverte en utredning som har høstet lovord for sin grundighet og gjennomgående vekt på FN konvensjonen om rettigheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD).

En slik utredning skaper også forventninger. Det må skje noe positivt, og forventningene har så langt ikke blitt innfridd. Det må de bli. I etterkant av NOU’en har regjeringen lovet at det skal utarbeides strategi- og handlingsplan for personer med funksjonsnedsettelser, og det er vedtatt at det skal lages ny stortingsmelding om rettigheter for personer med utviklingshemming.

LØFT 1 Selvbestemmelse og rettssikkerhet, dag 1 09.45 Tom Erlend Skaug, k10.10 Robert Martin, 10.45 Hedvig Ekberg, Bjørn Roar Vagle og Karl Elling Ellingsen
Løft 2 Likeverdig og inkluderende opplæring, dag 1 14.40 Eva simonsen, Wenche Hukkelås og Trine Wang
Løft 3 Arbeid for alle, dag 1 14.40 Ingeborg Solstad, Elin Guntvedt, Skjalg Havåg og Nathalie Sturim
Løft 4  God helse og omsorg, dag 2 11.00 Ulf Berge, Eivind Mikkelsen og Per-Christian Wandås
Løft 5 Eget hjem, dag 2 09.00 Osmund Kaldheim, Jens Petter Gitlesen og Dag Balavoine
Løft 6 Kompetanse og kunnskap, dag 2 09.45 Marit Isaksen, Jon Arne Løkke
Løft 7 Koordinerte tjenester, dag 2 11.00 Ingrid Blichfeldt og Christian Wendelborg
Løft 8 Målrettet styring, dag 1 09.45 Tor Mikkel Wara

 

NOU’en ble organisert i åtte løft, og på denne konferansen følger vi opp alle løftene.


I tillegg dekkes temaene overordnet gjennom politikerdebatt dag 1 samt de to siste innleggene på dag 2; Kjersti Skarstad, Arnfinn Andreassen og André Paulsberg
 

 

 

 

 

Bruk helst vårt elektroniske påmeldingssystem.

Elektronisk påmelding:
Trykk «Påmelding». Når du har fylt inn navn og epost på deg selv og/eller alle du melder på, skal du trykke «oppdater skjema». Først da blir det mulig å krysse av for deltagelse på konferanse, middag/konsert, overnatting osv.

Du har også mulighet for å melde deg på ved å kontakte G Travel Farsund
Adresse: G Travel Farsund, Havnegaten 29, 4550 Farsund. 

Tlf: 38 39 59 99

E-post: astrid.pedersen@gtravel.no


I Last ned programmet

Med forbehold om endringer.

I Last ned programmet

TORSDAG 25. OKTOBER
                    08.30 Registrering, te, kaffe og litt å spise
09.30

Velkommen

09.35 Åpning
Marte Wexelsen Goksøyr, erfaringskonsulent, skuespiller, forfatter og debattant
09.45

Menneskerettigheter som utgangspunkt for ny strategi- og handlingsplan

Regjeringens strategiplan og handlingsplan for likestilling av personer med funksjonsnedsettelser
- i et menneskerettighetsperspektiv

Tom Erlend Skaug, statssekretær (H), Barne- og likestillingsdepartementet

10.10

Menneskerettigheter for personer med utviklingshemming
Robert George Martin, medlem i CRPD komiteen (video)

10.25 Pause
10.45

Selvbestemmelse og rettssikkerhet

TV-Bra reportasje

Vergemålsloven - til glede og besvær?
Hedvig Ekberg, jurist og generalsekretær, Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU)

Fremtidig lovverk om tvang og makt
Konsekvenser for tjenestebrukerne, kommunene og spesialisthelsetjenesten
Bjørn Roar Vagle, seksjonsleder ved habiliteringstjenesten for voksne, Helse Stavanger, medlem i tvangslovutvalget

Øvelse gjør mester
Myndiggjøring eller myndiggjort handler om noe annet enn å krysse aldersgrensen!
Karl Elling Ellingsen, professor og daglig leder ved NAKU

12.00 Lunsj
13.00 Kulturinnslag
Panorama - Signo Conrad Svendsens teatergruppe
13.30

Politikken for mennesker med utviklingshemming
Hva må endres?

Paneldebatt
Olaug Bollestad, første nestleder KRF, leder for Stortingets helse- og omsorgskomite
Lise Christoffersen, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, medlem Arbeids- og sosialkomiteen 
Per Olaf Lundteigen, stortingsrepresentant for SP, medlem i Arbeids- og sosialkomiteen 
Solfrid Lerbrekk, stortingsrepresentant for SV, medlem i Arbeids- og sosialkommiteen
Tom Erlend Skaug, statssekretær (H), Barne- og likestillingsdepartementet

Debattleder: Jens Petter Gitlesen, forbundsleder NFU

14.10 Pause
Parallellsesjoner
14.40
A

Likeverdig og inkluderende opplæring - hva er virkemidlene?

Likeverdige betingelser- hva må til?
Eva Simonsen, dr. scient, tidligere ansatt ved UiO og Statped

En skole for læring
Wenche Hukkelås, vernepleier, Byåsen videregående skole
Trine Wang, vernepleier, Byåsen videregående skole

B

Dagsenter, vekstbedrifter og ordinært arbeidsliv
Tre virkemidler for gode og meningsfulle liv

Dagtilbud ved utfordrende atferd/multifunksjonshemming 
Utfordinger og suksesskriterier
Ingeborg Solstad, avdelingsleder ved Holmenkollen Dagsenter og boliger, avdeling Øvreseter 
Elin Guntvedt, ledende miljøterapeut ved Holmenkollen Dagsenter og boliger, avdeling Øvreseter 

Fra aktivitetsstyrt til resultatstyrt, et paradigmeskifte
Skjalg Havåg, administrerende direktør i Oslo kollega

Sømløse muligheter i spekteret fra dagsenter til ordinært arbeidsliv
Nathalie Sturim, leder anbud og tjenesteutvikling i Sens as

15.40 Pause
16.00 Mappeløs
Venke Knutson, artist og daglig leder av musikkskolen Poprommet
16.15 Mer etikk, takk
Einar Øverenget, filosof og forfatter
17.00 Slutt for dagen
19.30

Konferansemiddag

Konsert med 
-   Adam Douglas
-   Venke Knutson m.fl., Poprommet Musikkskole 


 

FREDAG 26. OKTOBER
                    09.00

Eget hjem – utfordringer og muligheter

Paneldebatt
Osmund Kaldheim, direktør Husbanken
Jens Petter Gitlesen, forbundsleder NFU
Dag Balavoine, Landsbystiftelsen

Debattleder: Karl Haakon Sævold, styreleder i Stiftelsen SOR

09.45

Utviklingshemmede fortjener kompetente fagfolk
Hvor står vi vi, hvor går vi?
Marit Isaksen, leder av profesjonsrådet for vernepleiere og medlem av FOs forbundsledelse

  Kunnskapsbasert praksis
Hva kreves av utdanningsinstitusjonene og praktikerne i tjenestene
Jon Arne Løkke, dosent ved Høgskolen i Østfold
10.30 Pause
Parallellsesjoner
11.00
A

Positiv atferdsstøtte (PAS)
Verdi- og metodemessig rammeverk for å forstå, forebygge og redusere utfordrende atferd
Eivind Mikkelsen, seniorrådgiver og leder av veiledningsteamet i EFF – enhet for funksjonshemmede, Sandnes kommune
Ulf Berge, høgskolelektor, VID Vitenskapelige høgskole

Forsvarlige tjenester til utviklingshemmede
Veileder/retningslinjer i regi av Helsedirektoratet
Per-Christian Wandås, seniorrådgiver Helsedirektoratet, avdeling kommunale helse- og omsorgstjenester

B

Helthetlig planlegging og overganger

Sømløse tjenester

Fra velferd som kostnad til velferd som investering
Asker velferdslab
Ingrid Blichfeldt, prosjektleder, Asker kommune

Overgang mellom skole og arbeidsliv for elever med utviklingshemming
Christian Wendelborg, NTNU

12.00 Lunsj
13.00 Kulturinnslag
Tibo band fra Sarpsborg
13.15 Tro og tvil – gode framtidsutsikter eller keiserens nye klær?
TV BRA tar pulsen på sentrale politikere
13.30 Veien videre
Enighet og uenighet om de åtte løftene i NOU’en «På lik linje»
På rett spor – hva bør vi kunne forvente og kreve i handlingsplan og en ny stortingsmelding?
Kjersti Skarstad, PhD Statsvitenskap, Seniorrådgiver i Stiftelsen SOR
14.00 Pause
14.15

Plattform for livslange tjenester – med bakgrunn i de åtte løftene
Hvordan sikre utviklingshemmede grunnleggende rettigheter og forutsigbarhet i et livsløpsperspektiv
NOU’en «På lik linje» omsatt til praktisk arbeid

Arnfinn Andreassen, enhetsleder for Boveiledning sentrum, Sarpsborg kommune
Andre Paulsberg, prosjektleder for Fagutvikling og implementering i Boveiledningstjenesten, Sarpsborg kommune

15.00

Hva bør Norge tenke på i den politiske oppfølgingen med å sikre funksjonshemmedes menneskerettigheter?
Råd fra en internasjonal ekspert.

Michael Ashley Stein, Professor og daglig leder ved Harvard Law School Project on Disability.

15.15 Slutt

Last ned programmet som PDF.

 

 

Panorama består av 8 skuespillere som alle bor på Signo Conrad Svendsen senter i Oslo (CSS). Alle skuespillerne er døve og har et eller flere tilleggshandicap. Gruppen har bestått i 22 år. 
Årets forestilling heter "Conrad Svendsen" og omhandler mannen som kjempet for døves rettigheter og grunnla Hjemmet for døve. Som i dag heter Signo Conrad Svendsen senter. Gruppen mottok Døves kulturpris i 2006. De setter opp en forestilling i året. Den spilles som regel på CSS sin sommerfest og døves kulturdager. I år spilles den også på SOR-konferansen. Gruppas instruktør er Åge Boman Homleid.
Adam Douglas er en amerikansk musiker bosatt i Norge. Han ga ut debutalbumet I May Never Learn i 2015. Douglas vant Baltic Song Contest i Karlstad i 2016, og i 2017 vant han musikkonkurransen Stjernekamp på NRK. 
Tibo band fra Sarpsborg består av tre karer som har spilt sammen siden 1986.  Bandet består av en trommis som spiller på rent gehør med god koordinasjon, kreativ og med rytmiske evner. En bassist som spiller etter vanlige noter, med kun støtte til å peke og bytte ark når han spiller, det samme gjelder siste mann som spiller keyboard. De har en enorm musikalitet og musikk glede. De har i tillegg en musikalsk leder som synger og spiller keyboard.
Marte Wexelsen Goksøyr er skuespiller, forfatter og foredragsholder. Hun har hatt hovedrollen i teaterstykket Askepott ved Torshovteateret, samt andre roller. Hun har også lagd dokumentaren Bare Marte som ble vist i Faktor på NRK hvor hun viser hvordan hun blir diskriminert fordi hun har Down syndrom, og hvordan andre bare ser syndromet og ikke mennesket
 
Tor Mikkel Wara (FrP) er justis, beredskaps- og innvandringsminister. Før dette var han kommunikasjonsrådgiver, lobbyist og stortingsrepresentant for FrP.
Robert Martin er medlem i FNs komité for rettigheter for mennesker med funksjonsnedsettelser. Han er den første personen med utviklingshemming som noen gang har blitt valgt inn i en FN-komité. Martin bor i New Zealand, og må av praktiske grunner gjøre sitt innlegg via videoinnslag.
Hedvig Ekberg er jurist og generalsekretær i Norsk forbund for utviklingshemmede.
Bjørn Roar Vagle er seksjonsleder ved Habiliteringstjenesten for voksne, Helse Stavanger. Han er medlem i Tvangslovutvalget, utvalget som regjeringen har oppnevnt for å forbedre tvangsreglene.
Karl Elling Ellingsen er professor og leder av NAKU, Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemning. Han er verne- pleier, med doktorgrad innen Helsevitenskap og sosial omsorg, og er professor i funksjonshemming og deltakelse. Ellingsen driver forskning og formidling innen emner som selvbestemmelse, arbeidsdeltakelse, tjenesteinnovasjon, lovregulering av tvang og refleksiv praksis, helse, miljøterapi og emosjonsregulering. Ellingsen har skrevet flere fagbøker.
Olaug Bollestad er leder for Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget og nestleder i Kristelig folkeparti. Hun har vært ordfører i Gjesdal. Bollestad er utdannet sykepleier og arbeidet som leder på Stavanger universitetssykehus før hun ble ordfører.
Lise Christoffersen er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, og medlem i Arbeids- og sosialkomiteen. Christoffersen er utdannet statsviter og har tidligere arbeidet som forsker, blant annet ved Institutt for sosialforskning, INAS.Hun har også vært ordfører i Drammen.
Per Olaf Lundteigen er stortingsrepresentant for SP i Buskerud, og er medlem i Arbeids- og sosialkomitéen.  Han er sivilagronom fra Norges landbrukshøyskole i 1977, har drevet gård siden 1982 og i mange år vært leder av Norges bonde- og småbrukerlag.Per Oalf Lundeteigen er en markant person med en tydelig og sterk stemme. Det er brukt begrep som «den brysomme bonden» og «stortingets mest egenrådige» om ham.
Tom Erlend Skaug er statssekretær for barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland. Han har blant annet vært sekretariatsleder for politisk avdeling i Høyres stortingsgruppe
Jens Petter Gitlesen er er leder av Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU) og universitetslektor ved Institutt for økonomi og ledelse på Universitetet i Stavanger. Gitlesen har mottatt SOR-prisen for hans innsats med å sette utviklingshemmedes levekår i Norge på dagsorden.
Eva Simonsen er dr.scient, tidligere forsker og professor ved UiO og Statped. Hun er utdannet spesialpedagog med audiopedagogikk som spesialisering. 
Trine Wang Nerland er utdannet vernepleier og har i tillegg emner i pedagogikk. Hun har jobbet med opplæring av barn og unge i grunnskole og videregående skole.
Wenche Hukkelås er vernepleier med videreutdanning i målrettet miljøarbeid. Hun har jobbet med opplæring av barn og unge med ulike behov. Hukkelås har erfaring fra barnehage, grunnskole og videregående, og har i tillegg  jobbet i barnehabiliteringstjenesten.
Ingeborg Solstad startet sin karriere ved Holmenkollen dagsenter og boliger, avdeling Øvreseter som nyutdannet vernepleier høsten 1999. Hun hadde jobbet som avlaster og vikar ved skolefritidsordningen på Nordvoll skole de foregående år.  På Øvreseter ble hun værende, først som miljøterapeut i 5 år og de siste 14 som leder for avdelingen. I 2012 tok hun etterutdannelse i personalledelse og arbeidsrett.
Elin Guntvedt, har de siste 7 år vært ledende miljøterapeut på Holmenkollen dagsenter og boliger avd. Øvreseter. Hun er utdannet sosionom fra universitetet i Bodø for ganske nøyaktig, 20 år siden. Etter endt utdannelse har hun tatt videreutdanning innen familieterapi og systemisk grunnlagsforståelse, og for tiden driver hun med en videreutdanning innen forebygging og håndtering av utfordrende atferd. Elin har erfaring blant annet fra barnevern, bolig med utviklingshemmede og dagsenter.
Skjalg Havåg er administrerende direktør i Oslo kollega. Han har tidligere vært administrerende direktør i arbeids- og inkluderingsbedriften Ilas.
Nathalie Sturim er leder for anbud og tjenesteutvikling i Sens as. Hun har en master i psykologi fra NTNU.Sturim er sentral i utvikling av rekruttering av arbeidstakere og oppfølging av arbeidstakere og arbeidsgivere i HELT MED-ordningen i Oslo.

Venke Knutson eier og driver musikkskolen Poprommet og står bak inkluderingsfilosofien «Mappeløs» - fortiden skal ikke alltid definere fremtiden din. Hun snakker om hvordan vi med enkle grep kan skape mappeløse møter og mestring. Med seg har hun elever fra Poprommet som skal opptre for oss.

Einar Øverenget er filosof, forfatter og anerkjent foredragsholder. Han arbeider med spørsmål knyttet til etikk, verdier, kulturutvikling og anti-korrupsjon i en rekke norske og internasjonale selskaper. Øverenget har doktorgrad i filosofi og er rektor ved ACTIVA Humanistisk Akademi, som han forøvrig var med på å danne i 2000. Øverenget er også opptatt av å gjøre filosofien tilgjengelig og har i en årrekke vært Nitimens husfilosof. Han har også utgitt flere bøker.
Osmund Kaldheim er direktør for Husbanken. Han har vært partner og leder i Geelmuyden.Kiese, direktør i Telenor Plus, direktør i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet og rådmann i Drammen kommune. Han ledet også utvalget som la frem NOU’en «På lik linje» i 2016. 
Dag Balavoine er inntaksansvarlig og leder på Vallersund Gård og i FRAMskolen. Framskolen er et folkehøyskolelignende tilbud for unge mellom 18 og 25 år som har utviklingshemming.
Marit Selfors Isaksen er medlem av arbeidsutvalget og leder for profesjonsrådet for vernepleiere i Fellesorganisasjonen (FO). Hun er også styremedlem i Stiftelsen SOR.
Jon Arne Løkke er vernepleier med hovedfag i psykologi. Løkke er dosent ved Høgskolen i Østfold, og dosent II ved Høgskolen på Vestlandet. Han er nestleder i Stiftelsen SORs styre, og sitter også i styret for NAFO. Løkke har en svært omfattende artikkelproduksjon, og har skrevet flere lærebøker.
Eivind Mikkelsen er seniorrådgiver og leder av veiledningsteamet i EFF – enhet for funksjonshemmede, Sandnes kommune
Ulf Berge er høgskolelektor ved VID Vitenskapelige høgskole, Sandnes. Han er også med i redaksjonen for tidsskriftet SOR Rapport.
Per-Christian Wandås er seniorrådgiver Helsedirektoratet, avdeling kommunale helse- og omsorgstjenester. 
Ingrid Blichfeldt er rådgiver og prosjektleder for Strategi og samfunn i Asker kommune. 
Christian Wendelborg er pedagog og professor ved NTNU, Institutt for sosialt arbeid. Han har doktorgrad i sosialt arbeid fra NTNU, og er særlig opptatt av tilbudet til barn med særlige behov i skolen. I tillegg til å jobbe med spørsmål omkring læringsmiljø og skoleutvikling arbeider han også med studier av familier med barn med nedsatt funksjonsevne.
Kjersti Skarstad (PhD) jobber som seniorrådgiver i SOR, med menneskerettigheter, funksjonshemmedes rettigheter og ikke-diskriminering som særlige ansvarsområder. Skarstad disputerte i 2018, med avhandlingen "Realizing the human rights of persons with disabilities. From political ideals to political practices".
Hun har mastergrad i menneskerettigheter ved Norsk senter for menneskerettigheter, UiO, og har tidligere jobbet som vitenskapelige assistent og konsulent for Senter for menneskerettigheter (SMR), praktikant ved Norges faste delegasjon til Europarådet, og som nestleder for Amnesty Internasjonals studentorganisasjon i Trondheim.
Andre Paulsberg er vernepleier med mastergrad i psykososialt arbeid.
Var prosjektleder for prosjektet: Fagutvikling og implementering i Boveiledningstjenesten.
Er fagutvikler og jobber i dag videre med implementeringen av Plattformen og de faglige veilederne i kommunen.
Arnfinn Andreassen er enhetsleder for Boveiledning sentrum, en del av boveiledningstjenesten i Sarpsborg kommune.
Er vernepleier med sosiologi fra UiO.
Har arbeidet som leder i tjenesten i mange år med ansvar for botiltak, arbeids og aktivitetssenter og avlastning i Sarpsborg kommune.
Professor Michael Ashley Stein er daglig leder ved Harvard Law School Project on Disability. Stein er en av verdens ledende eksperter på funksjonshemmedes rettigheter, og han er en av arkitektene bak FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CPRD). I tillegg til sitt akademiske arbeid, gir Stein politisk og juridisk bistand til FN-organer, regjeringer, interesseorganisasjoner, og menneskerettighetsinstitusjoner rundt i om hele verden, og han har mottatt mange priser for sitt pionerarbeid for funksjonshemmedes rettigheter.

Konferanseavgift:
Ved påmelding før 15. september 2018 er kr 2.895,-
Ved påmelding etter 15. september 2018 er prisen kr 3.295,-
 

40 % prisreduksjon dersom man bare deltar en dag

Rabatt: prisen reduseres med Kr 300,- pr. person når 4 eller flere fra samme arbeidsplass melder seg på samtidig (og deltar).

Oslo kongressenter obligatoriske dagpakker (Inkludert lunsj, kaffe, kaker, frukt etc)  pr. dag kr 595,-  Samlet begge dager:  kr 1.190,-

Tre-retters middag og underholdning: kr 605,-

Hotell:

Thon hotell Spectrum
  24-25 oktober: kr 1695,- pr. enkeltrom, kr 950,- pr. person i dobbeltrom.
  25-26 oktober: kr 1695,- pr. enkeltrom, kr 950,- pr. person i dobbeltrom.

Thon hotell Terminus
  24-25 oktober: kr 1695,- pr. enkeltrom, kr 1000,- pr. person i dobbeltrom.
  25-26 oktober: kr 1345,- pr. enkeltrom, kr 825,- pr. person i dobbeltrom.

Clarion hotell Folketeateret
  24-25 oktober: kr 1860,- pr. enkeltrom, kr 1040,- pr. person i dobbeltrom.
  25-26 oktober: kr 1860,- pr. enkeltrom, kr 1040,- pr. person i dobbeltrom.

Avbestillingsregler: Ved avbestilling frem til 15. august 2018 refunderes faktura med fradrag av kr 300,-.
Ved avbestilling frem til 15. september 2018 refunderes faktura med et fradrag av kr 1000,-.
Ved avbestilling etter 15. september 2018 gis ingen refusjon.

Påmelding er bindende og du vil motta faktura og bekreftelse fra G Travel Farsund.

Alle som arbeider for mennesker med utviklingshemning: miljøarbeidere, miljøterapeuter, ledere, politikere, tillitsvalgte, pårørende, lærere, tjenestebrukere og andre med interesse for temaet

 

Faglige spørsmål om konferansen rettes til: Jarle Eknes, daglig leder SOR: je@sorpost.no  – tlf. 90 75 86 85
Spørsmål om påmelding rettes til: Astrid Pedersen, G Travel Farsund:astrid.pedersen@gtravel.no – tlf. 38 39 59 99

 

Vi har reservert rom på følgende hoteller. Det kan bli fullt, så vær gjerne tidlig ute med bestillingen.

  
Thon hotell Spectrum
  
Les mer på hotellets hjemmeside
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
Thon hotell Terminus

Les mer på hotellets hjemmeside
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clarion hotell Folketeateret

Les mer på hotellets hjemmeside

Tidligrabatt: Det gis rabatt til alle som melder seg på konferansen innen 15. september 2018.

Påmeldingsfrist: 20. oktober 2018. Etteranmeldte vil få plass så langt som mulig, men hotellrom kan ikke garanteres etter påmeldingsfristen.