Er godt nok godt nok

Pris

Fra kr 3.735,- inkl. dagpakke

Påmeldingsfrist

9. mai 2019

Tid og sted

Scandic Bergen City
9. - 10. mai 2019
Tidspunkt: Kl. 09:00 - 15:00

Arrangør

Stiftelsen SOR

Informasjon

Skriv ut

ER GODT NOK GODT NOK?
 

Faglig forsvarlighet og kvalitet i tjenester til mennesker med utviklingshemming


Konferansemiddag og konsert med Eirik Søfteland m/ band

Konferanse i Bergen 9. og 10. mai 2019
Scandic Bergen City

 I Last ned programmet

Målgrupper:
Alle som arbeider for personer med utviklingshemming - ledere,   politikere, tillitsvalgte, pårørende, tjenestebrukere og andre med interesse for temaet.

Konferansemiddag med underholdning ved Eirik Søfteland m/ band.

Bruk helst vårt elektroniske påmeldingssystem.

Elektronisk påmelding:
Trykk «Påmelding». Når du har fylt inn navn og epost på deg selv og/eller alle du melder på, skal du trykke «oppdater skjema». Først da blir det mulig å krysse av for deltagelse på konferanse, middag/konsert, overnatting osv.

Du har også mulighet for å melde deg på ved å kontakte G Travel Farsund
Adresse: G Travel Farsund, Havnegaten 29, 4550 Farsund. 

Tlf: 38 39 59 99

E-post: astrid.pedersen@gtravel.no

Med forbehold om endringer.

I Last ned programmet

TORSDAG 9. MAI
                    08.30 Registrering, te, kaffe og litt å spise
09.30 Velkommen
  Åpning av konferansen
Marte Mjøs Pedersen, ordfører i Bergen
09.45 Ledelsesforskriften - til bry eller en strategi for kvalitet og pasientsikkerhet?
Helga Arianson, Fylkeslege i Hordaland
10.30 Pause
11.00 Hva er godt nok?
Henrik Aase, motivator og seriøs humorist
12.00 Lunsj
Parallellsesjoner
13.00
A

Helseoppfølging for mennesker med utviklingshemming

1. Tingenes tilstand
Kim Berge, NAKU

2. Verktøy og virkemidler
Stine Skorpen, fagkonsulent ved Nasjonal kompetansetjeneste for Aldring og helse
Lene Kristiansen, fagkonsulent ved Nasjonal kompetansetjeneste for Aldring og helse

B

Kvalitet og administrasjon

1. Planprosess - med fokus på medvirkning
Mona Louise Bakkevig, lege og rådgiver i Byrådsavdeling for helseog omsorg i Bergen kommune

2. OMHU - et digitalt fagadministrativt program
Fra tunge systemer med papir, penn og permer, til framtidens digitale løsninger
Philip A. Aspholt-Weiser, Gründer og systemutvikler, Weisstech
Even Skavhaug, fagrådgiver og prosjektleder OMHU, Weisstech

14.10 Pause
14.40

Utviklingshemming - årsaker og konsekvenser

Syndromdiagnostikk og gentesting - hva kan vi finne ut av?
Gunnar Hauge, president i den Europeiske humangenetikkforening ESHG, avdelingsleder/professor II, Haukeland Universitetssykehus

Oppfølging og behandling
Ivar Mæhle, lege i privatpraksis, tidligere overlege ved voksenhabiliteringstjenesten i Hordaland

16.10 Pause
16.20

Fokus på (selv)medfølelse - teori og praksis
Compassion Focused Therapy
Elisabeth Wigaard, nevropsykolog, Vestre Viken

Lågen revyteater heier hverandre frem!
Gry Christensen, aktivitør ved Lågen Arbeidstjenester og drifter av Lågen Revyteater.
Skuespillere fra Lågen Revyteater

17.10 Slutt for dagens faglige program
19.30
Konferansemiddag
Konsert med Eirik Søfteland m/ band


 

FREDAG 10. MAI
                    09.00 Kunnskap for fremtiden! - Når kun det beste er godt nok
Benedicte Løseth, seksjonssjef, Byrådsavdeling for helse og omsorg, Bergen kommune
Helene Myklebustad, rådgiver i Etat for tjenester til utviklingshemmede, Bergen kommune
09.30 Fylkesmannen - en garantist for kvalitet?
Gry Bogetun, seniorrådgiver Fylkesmannen i Finnmark
10.00 Når utfordrer økonomien kvaliteten?
Og hvordan skape utviklingsfremmende fagmiljø på tross av økonomiske utfordringer
Asbjørn Strømmen, rådgiver i Rådmannens stab, Trondheim kommune
10.30 Pause
Parallellsesjoner
11.00
A

Betydningen av språket vi bruker

1. «I dag går jeg på Ole»
Linn Løvlie Slette, rådgiver i Stiftelsen SOR

2. «God og dårlig form» - hva er «form»?
Stine Marlen Henriksen, doktorgradsstipendiat, Nord Universitet

B

Helseoppfølging for mennesker med utviklingshemming

1. Fastlegenes oppfølging av mennesker med utviklingshemming
Terje Fredheim, PhD, førsteamanuensis Høgskolen i Molde

2. Kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet
Hvordan man jobber med forbedringsprosjekter under pasientsikkerhetsprogrammet i Etat for tjenester til utviklingshemmede i Bergen kommune
Kari Sunnevåg, leder for Utviklingstjenester for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland
Olivera Kostovska, konst.enhetsleder, Enhet for avlastningstjenester, Bergen kommune
Camilla Fjæreide, miljøterapeut i Bergen kommune

12.10 Lunsj
13.10 Kulturelt innslag
13.25 Hva er faglig forsvarlighet?
Ny veileder om Helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming
Therese Opsahl Holte, seniorrådgiver Helsedirektoratet
Per-Christian Wandås, seniorrådgiver Helsedirektoratet
14.00 Jeg har en plan!
En TV-Bra reportasje om individuell plan
14.10 Pause
14.20 Mer enn godt nok?
Betydningen av målrettet innsats
Siri Skogvold Isaksen, administrerende direktør ved Otrera
Lene Skjaker Borgli, fagleder ved Otrera
15.20 Slutt

I Last ned programmet

 

 

Lågen Revyteater er en gruppe teaterglade mennesker som har sitt daglige virke ved Lågen Arbeidstjenester. Revyteateret er et av flere aktivitetstilbud ved arbeidssenteret, som med sine 50 arbeidstakere daglig jobber med pakking av ulike produkter, ved-arbeid, skogsdrift, håndarbeid, baking, undervisning og kunst m.m. Christensen presenterer hvordan de har gått fram for å få personer med ulike funksjonshemminger til å lage og fremføre revyer foran et stort publikum. Det blir smakebiter fra forestillingene og intervjuer med deltagerne om hva som er viktig for dem.
Eirik Søfteland m/ band (Sipher) spiller på SORs konferansemiddag. Han har nylig gitt ut sitt debutalbum Atlas, og har nådd svært høyt i Idol, Skal vi danse og Århundredets stemme. 

TV BRA er en tv-kanal av og for mennesker med utviklingshemming i Hordaland og er en del av Nordnes Verksteder. Gjennom TV BRA blir målgruppen med på å skape og formidle sine egne historier.

Isabel Aanes, reporter, Jan-Magne Vik Sletten, fotograf og redigerer, Kristoffer Tafjord, Peter Brudvik, reporter og Camilla Kvalheim, redaktør.

Marte Mjøs Persen er ordfører i Bergen kommune. Hun har tidligere ledet bystyrets helse- og omsorgskommite, og vært organisasjonssekretær i Human-Etisk forbund.

Helga Arianson er fra 1.1. 2019 avdelingsdirektør ved Hordaland og Sogn og Fjordane fylkesmannsembete. Hun har vært fylkeslege hos Fylkesmannen i Hordaland, og allmennlege og helsesjef i bydelen Loddefjord Bergen. Hun er en leder som kan lytte, er empatisk og tar nødvendige menneskelige hensyn. Hun taler ofte makten midt imot, og med et solid temperament.

Therese Opsahl Holte er sykepleier og sosiolog, og jobber som seniorrådgiver i Helsedirektoratet.  Hun har tidligere jobbet ved Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten.

Per-Christian Wandås er seniorrådgiver i Helsedirektoratet, avdeling kommunale helse- og omsorgstjenester.

Henrik Aase er profesjonell (men ikke tradisjonell) foredragsholder. Han er særlig opptatt av motivasjon, og formidler det med humor, innsikt og empati. Det er ganske gøy å være motivert, sier Henrik Aase, og er klar for -på en motiverende måte- å formidle tanker rundt nettopp motivasjon.

Kim Berge er nestleder i NAKU, han har vært redaktør av naku.no i perioden 2007-2018 og koordinator av den nasjonale kunnskapsbanken. Berge er vernepleier med master i funksjonshemming og samfunn, og førstelektor i helsevitenskap. Han har blant annet jobbet ved Habiliteringstjenesten for voksne i Sør-Trøndelag og i Trondheim kommune. Berge har skrevet populærvitenskaplig og vitenskaplig om helseoppfølging og utfordrende atferd i forhold til personer med utviklingshemming. 

Stine Skorpen er spesialsykepleier med master i helsefremmende arbeid, og jobber som fagkonsulent ved Utviklingshemning og aldring, Nasjonalt kompetansesenter foraldring og helse. Masteroppgaven har tittel «Vi må jo få kose oss litt»- om motivasjon for en sunn livsstil hos voksne personer med utviklingshemming. Hun har jobbet som syke pleier ved en rekke sykehusavdelinger.

Lene Kristiansen er fagkonsulent ved Nasjonal kompetansetjeneste for Aldring og helse. Hun er vernepleier med master i organisasjon og ledelse

Mona Louise Bakkevig er lege og rådgiver i Byrådsavdeling for helse og omsorg i Bergen kommune.

Even Skavhaug er vernepleier med videreutdanning i målrettet miljøarbeid.
Han har siden 1992 arbeidet i Habiliteringstjenesten i Oppland. Ved siden av denne jobben er han nå ansatt som fagrådgiver og prosjektleder i OMHU. 

Philip Andreas Aspholt-Weisser er gründer og systemutvikler av appen OMHU. Han har mange års erfaring som miljøarbeider fra ulike tjenester til mennesker med utviklingshemming. Philip brenner for at tjenestetilbudet til utviklingshemmede samordnes på en måte som ivaretar medborgeren og den som skal hjelpe.
 

Gunnar Houge er president i den Europeiske humangenetikkforening ESHG, og fra 1.1. 2019 avdelingsleder/professor-II ved Haukeland universitetssykehus. Han er spesialist i medisinsk genetikk, og er hovedforfatter for boken Utviklingshemming – Årsaker og konsekvenser, utgitt på Universitetsforlaget.
Ivar Mæhle driver privatpraksis, og var i sin forrige jobb overlege ved Psykisk helsevern for barn og unge, Haukeland Universitetssykehus, Mæhle har også lang erfaring fra Habiliteringstjenesten for voksne og det tidligere HVPU i Hordaland.  Mæhle er også aktuell med 2. utgave av boken «Utviklingshemning – Årsaker og konsekvenser».
Elisabeth Wigaard er psykologspesialist, klinisk nevropsykologi. Hun jobber ved Seksjon utviklingshemming og autisme ved SUA, Psykiatrisk avdeling Blakstad VVHF. Wigaard har vært med på å skrive kapitler i ulike lærebøker, i forskingsprosjekter, utvikle e-læringskurs og undervise innenfor tema psykiske lidelser, demens og andre tilleggsbelastninger hos personer med autisme og utviklingshemming. Hun er også medredaktør for boken «Aldring og utviklingshemming. 
Benedicte Løseth er seksjonssjef i Byrådsavdeling for helse og omsorg i Bergen kommune. Hun leder arbeidet med Kunnskapskommunen Helse Omsorg Vest som jobber med forskning, innovasjon og utdanning for å bygge de beste kunnskapsbaserte helse- og omsorgstjenestene til innbyggerne. Hun har også vært medlem av Blankholmutvalget, en NOU om prioriteringer i kommunal helse- og omsorgstjeneste og tannhelsetjeneste.
Helene Myklebustad er vernepleier og arbeider som rådgiver i Bergen kommune, Etat for tjenester til utviklingshemmede, hvor hun også er FoU kontakt. Gjennom FoU arbeidet er hun et bindeledd og en forlengelse av Kunnskapskommunen inn i egen etat.
Gry Bogetun er seniorrådgiver hos Fylkesmannen i Finnmark, med særlig ansvar for kommunal helse- og omsorgslov, kap.9 rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor noen personer med psykisk utviklingshemming og habilitering/rehabilitering. Hun sitter i fagnettverket Utviklingshemmedes rettssikkerhet knyttet til å begå eller bli utsatt for lovbrudd, og har i samarbeid med habiliteringstjenestene i Finnmark utarbeidet håndboka Utviklingshemming og seksualitet – forebygge og håndtere overgrep. Bogetun har en master i i tverrfaglig samhandling i helse- og sosialsetoren.
Asbjørn Strømmen er prosjektleder ved Rådmannens fagstab i Trondheim kommune. 
Linn Løvlie Slette er rådgiver i Stiftelsen SOR. Hun er brennende engasjert i vernepleierfaget – med sterkt fokus på kompetente og faglig forsvarlige tilbud for alle mennesker – uansett funksjonsnedsettelse eller alder. Slette er snart ferdig med bachelor i vernepleie, og har jobbet som miljøterapeut, lærervikar, miljøarbeider, personlig assistent og barnehageassistent.
Stine Marlen Henriksen er doktorgradsstipendiat ved Nord Universitet. Hun er vernepleier og sosialantropolog. Masteroppgaven i sosialantropolgi har tittel «Rom for selvbestemmelse – en studie av relasjoner og arkitektur ved et norsk bofellesskap for personer med utfordrende adferd».
Terje Fredheim, er førsteamanuensis ved Høgskolen i Molde og fagleder for Mjøsen bo- og habilitering. Han disputerte for doktorgraden med avhandlingen Fastlegenes behandling og oppfølging av personer med utviklingshemming slik samarbeidspartnere, pårørende og legene selv opplever det.
Kari Synnevåg er leder for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland. Hun er sykepleier med videreutdanning i Geriatri og Kunnskapsbasert praksis og har en Master in Public Administration fra Copenhagen Business School. Videre er hun Nordisk Forbedringsagent ved Dansk sælskab for patiensikkerhed og Nasjonal pasientsikkerhetskampanje I Trygge Hender.
Camilla Fjæreide er vernepleier og jobber som miljøterapeut i et bofellesskap for utviklingshemmede i Bergen kommune. Hun har jobbet med pasientsikkerhetsprogrammet siden våren 2017.
Olivera Kostovska er kvalitetsrådgiver i Etat for tjenester til utviklingshemmede i Bergen kommune. For tiden er hun konstituert enhetsleder i Enhet for avlastningstjenester i Etat for tjenester til utviklingshemmede i Bergen kommune. Hun er vernepleier og har ansvar for pasientsikkerhetsprogrammet i Etat for tjenester til utviklingshemmede i Bergen kommune.
Siri Skogvold Isaksen er gründer, medeier og administrerende direktør i Otrera.. Hun har følgende utdanning: Bachelor of Business Administration, Bachelor i barnevern, Master of Management, Master of Business Administration. Isaksen har flere års erfaring innen ledelse av private helsetjenester.
Lene Skjaker Borgli er områdeleder i bo- og omsorg og avlastningstjenester i Otrera. Hun er utdannet vernepleier med videreutdanning i ledelse. Hun har jobbet mange år som fagansvarlig og veileder i kommunal helsetjeneste.

Konferanseavgift:
Ved påmelding før 20. mars 2019 er kr 2.895,-
Ved påmelding etter 20. mars 2019 er prisen kr 3.295,-
 

40 % prisreduksjon dersom man bare deltar en dag

Rabatt: prisen reduseres med Kr 300,- pr. person når 4 eller flere fra samme arbeidsplass melder seg på samtidig (og deltar).

Scandic Bergen City obligatorisk dagpakker (Inkludert lunsj, kaffe, kaker, frukt etc)  pr. dag kr 570,-  Samlet begge dager:  kr 1.140,-

Tre-retters middag og underholdning med Eirik Søfteland m/ band: kr 565,-

Scandic Bergen City og Scandic Neptun :
8-9 mai. kr 1250,- for enkeltrom og kr 1450,- pr dobbeltrom m/frokost (725,- pr person i dobbeltrom)
9-10 mai. kr 1250,- for enkeltrom og kr 1450,- pr dobbeltrom m/frokost (725,- pr person i dobbeltrom)

Avbestillingsregler: Ved avbestilling frem til 15. mars 2019 refunderes faktura med fradrag av kr 300,-.
Ved avbestilling frem til 15. april 2019 refunderes faktura med et fradrag av kr 1000,-.
Ved avbestilling etter 15. april 2019 gis ingen refusjon.

Påmelding er bindende og du vil motta faktura og bekreftelse fra G Travel Farsund.
 

Alle som arbeider for mennesker med utviklingshemning: miljøarbeidere, miljøterapeuter, ledere, politikere, tillitsvalgte, pårørende, lærere, tjenestebrukere og andre med interesse for temaet

 

Faglige spørsmål om konferansen rettes til: Jarle Eknes, daglig leder SOR: je@sorpost.no  – tlf. 90 75 86 85
Spørsmål om påmelding rettes til: Astrid Pedersen, G Travel Farsund:astrid.pedersen@gtravel.no – tlf. 38 39 59 99

 

Vi har reservert rom på følgende hoteller. Det kan bli fullt, så vær gjerne tidlig ute med bestillingen.

  
Scandic Bergen City
  
Les mer på hotellets hjemmeside


Scandic Neptun 

Les mer på hotellets hjemmeside
 

Tidligrabatt: Det gis rabatt til alle som melder seg på konferansen innen 20. mars 2019.

Påmeldingsfrist: 15. april 2019. Etteranmeldte vil få plass så langt som mulig, men hotellrom kan ikke garanteres etter påmeldingsfristen.