Rettsaparatet

Ikke døm eller sanksjoner mot den som eventuelt er mistenkt. Den oppgaven er forbeholdt domstolen.

Les mer

Politiet

Seksuelle overgrep er straffbare. Det normale skal være å anmelde overgrep til politiet. De fleste kjente overgrep som ikke er anmeldt til politiet, BURDE vært anmeldt til politiet.

Les mer

Ledelsen

Ledelsen har ansvar for å AKTIVT bidra til forståelse og åpenhet om risiko for seksuelle overgrep. Åpenhet og gode, klare retningslinjer knyttet til temaet er blant de beste forebyggende strategiene man kan ha.

Les mer

Miljøarbeidere / miljøterapeuter

Det er sjedent tilfeldig hvem tjenestebrukeren gir signaler om overgrep til, eller forteller om overgrep til. Han eller hun velger vanligvis en person vedkommende er trygg på og stoler på. Det er viktig å ikke vise seg tilliten verdig, ved å håndtere saken på en best mulig måte -med tjenestebrukerens behov for hjelp og beskyttelse i sentrum.

Les mer

Behov for ryddighet, rutiner og hjelp

Å håndtere seksuelle overgrep eller mistanke om overgrep innebærer en rekke oppgaver knyttet til den som er utsatt for overgrep, dennes familie, hjelpeverge, den som begår overgrep, kollegaer, ledelse og ansvarlige på berørte arenaer, for eksempel skole, arbeid, fritidsaktiviteter og så videre. Og ikke minst politi og rettsinstanser, samt terapeuter.

Les mer