Ledig HELT MED-stilling i Bergen

Suksessen fortsetter. Ledig stilling for person med utviklingshemming på Scandic hotel Bergen City. Søknadsfrist 29. oktober 2017.

Les mer

Videreutdanning i forebygging og håndtering av utfordrende atferd hos mennesker med psykisk utviklingshemming

Den nye videreutdanningen «forebygging og håndtering av utfordrende atferd hos personer med utviklingshemning» baseres bl.a. på prinsippene Positive Behavior Support med det utgangspunkt at utfordrende atferd alltid har en funksjon for personen og at det er forhold i miljøet som opprettholder og forsterker den utfordrende atferden.

Les mer

Uniformbruk i tjenester til personer med utviklingshemming

På mange områder har levekår for personer med utviklingshemming blitt bedre de siste 20 årene. Og på noen måter verre. Dette er godt dokumentert i NOUen «På lik linje» i 2016. Vi har erfart at det på mange måter er skjøre holdninger samfunnet har til denne gruppen, og det trengs kontinuerlig fokus på betydningen av menneskeverd og en inkluderende praksis. For eksempel må vi i blant minne noen på at utviklingshemming ikke er en sykdom. I flere kommuner i Norge blir tjenesteytere som jobber for folk med utviklingshemming tvunget til å oppføre seg som om de jobber for noen som er syke. De tvinges til å bruke uniform.

Les mer

Ferdigheter for fremtiden

SOR konferanse 26. og 27. oktober 2017.
Målrettet og relasjonell miljøterapi og miljøarbeid, utvikling av kompetanse hos tjenestebrukere og tjenesteytere.

Les mer

Veileder om forebygging og håndtering av aggresjon og vold

Ny veileder fra SOR. Veilederen er et bidrag til å gi tjenestebrukere, deres nettverk og tjenesteytere, et rammeverk, samt konkrete rutiner og prosedyrer for å bidra til å forebygge og håndtere aggresjon og vold.

Les mer

Inkludering, læring og livsmestring

Spesialundervisning organiseres stadig oftere på en slik måte at barn sluses ut av ordinær undervisning. Lise Lundh og Herlaug Hjelmbrekke har det siste året intervjuet rektorer og skoleledere i ulike deler av landet som alle har satset på å legge til rette for trivsel og læring i en mangfoldig skole.

Les mer

En film om psykisk utviklingshemming

Nasjonalt kompetansemiljø for utviklingshemming (NAKU) hadde tidligere denne måneden premiere på filmen «Om psykisk utviklingshemming». Filmens formål er å øke forståelsen og kunnskapen om personer med psykisk utviklingshemming.

Les mer

10 år med En sjelden kar

Ti år etter første utgivelse av "En sjelden kar - en fars beretning" inviteres det til diskusjon om sentrale temaer i boken på Litteraturhuset, Torsdag 28. september kl. 18:00.

Les mer

E-læringskurs om autisme

Nytt e-læringskurs om autismespekterforstyrrelser hos personer med utviklingshemming. Kurset er gratis. Logger du inn før du begynner, kan du laste ned kursbevis når du har bestått. Varigheten er estimert til 8 timer. Kurset er testet ut i Karmøy kommune, og har fått strålende tilbakemeldinger.

Les mer

Tre nye stillinger for utviklingshemmede ved sykehjem i Bergen

Ved Fyllingsdalen sykehjem i Bergen er det tre ledige HELT MED-jobber. Altså arbeidsplasser for personer med utviklingshemming. Søknadsfrist er 20. september.

Les mer

Psykoterapi og utviklingshemming: autonomi hos pasienter med utviklingshemming og samtidig psykisk lidelse

Mennesker med utviklingshemning har i de fleste forhold mindre grad av selvbestemmelse enn normalpopulasjonen (Stancliffe, 2001), selv om autonomi og selvbestemmelse synes å gi mer positive livsutfall for mennesker med intellektuell funksjonsnedsettelse (Shogren, Wehmeyer, Palmer mfl., 2007).

Les mer

Skreddersydde opplevelser skaper gullbelagte minner

Sommer og ferietid bør være for alle. Vi reiser rundt i andre land, fornøyelsesparker, ligger på stranden og nyter en årstid som skal oppleves. Likevel er det ikke alle som opplever en ferie og et sommerhalvår like positivt som funksjonsfriske ellers. Man har en forventning om det. Men det er ikke like tilrettelagt overalt.

Les mer

Å komme med en gave

De aller fleste mennesker er glad i å høre en god historie. Noen kan mange historier utenat. Vi andre kan finne gode historier i bøker. Ikke alle klarer å lese selv, men de aller fleste setter pris på å bli lest høyt for. Det finnes over 1000 aktive leseombud i Norge. Et leseombud er en som leser høyt for andre.

Les mer

Mat og trivsel

Gro Marit Rødevand arbeider i innovasjonsbedriften Karde. Karde jobber med informasjons og kommunikasjons-teknologi, spesielt bruk av slik teknologi for mennesker med redusert kognitiv funksjonsevne. Hun har selv en voksen sønn med Down syndrom og er dermed spesielt opptatt av mennesker med utviklingshemming, forteller hun på SORkonferansen «Livsstil – et spørsmål om valg».

Les mer

Matnyttig opplæring

Sølvi Linde er høgskolelærer ved Høgskolen i Bergen. Hun synes mat er en spennende og viktig del av hverdagslivet, og undret seg over hvor lite som var utarbeidet av pedagogisk opplæringsmateriale for personer med utviklingshemning på dette området. I samtaler med studentene sine, fant hun at mange kunne veldig lite om tilrettelegging for et godt kosthold. Sammen med Anne Gro Innstrand startet et arbeid som blant annet har resultert i en prisbelønt kokebok for personer med utviklingshemning.

Les mer

Sunn og aktiv - endringsprosjekt i Karmøy kommune

I vårt velferdssamfunn ser vi økende grad av livsstilsrelaterte helsemessige utfordringer. Studier har vist at personer med utviklingshemming og/eller psykiske lidelser har lettere for å utvikle overvekt og kostrelaterte helseproblemer, forteller Elin Hansen på SOR-konferansen «Livsstil – et spørsmål om valg». Elin Hansen er virksomhetsleder i Karmøy kommune, og forteller om et samarbeidsprosjekt mellom Karmøy kommune og Haugesund kommune.

Les mer

Aurora - kunsten å skape noe sammen

Ved Aurora Verksted SA i Bærum jobber kunstnere med og uten funksjonsnedsettelse. Sammen skaper de kollektiv kunst. De som bidrar i kunsten har ulike roller men lik verdi, forteller Trine Dreyer på SOR konferansen «Helt med» i Oslo.

Les mer

Alene

I juni åpnet en spennende utstilling med 22 kunstnere i Galleri Lista Fyr og Nordberg Fort på Lista. Halvparten av de deltakende kunstnerne har autisme, halvparten har ikke. Tittelen på utstillingen ALONE, alene, er hentet fra bekrivelsen av autisme. Ensomhet og følelsen av å være alene er en almenmenneskelig tilstand som den som har autistiske trekk sliter spesielt med. Det kan være vanskeligere å kommunisere med ord enn med bilde. Utstillingen ALONE tar opp denne problemstillingen ved å invitere kunstnere som har autistiske trekk sammen med kunstnere som ikke har det. Meningen er at bildene skal tale for seg. Vi stiller spørsmålet: «Er det nødvendig å kjenne kunstnerens bakgrunn for å forstå kunsten?»

Les mer

Vekstbedrifter med skreddersydd fagopplæring

Vi trenger flere vekstbedrifter der flere lærerkandidater får skreddersydd fagopplæring i samsvar med individuelle behov for tilrettelegging. Vekstbedriftene skal gi mestring, så høy kompetanse som mulig og kvalifikasjoner for arbeidslivet.

Les mer

Kan relasjonar byggast? Kva byggast dei i så fall av?

I dette essayet freistar eg å dekonstruere og å utforske ulike måtar å tenke rundt begrepet relasjon. Desse refleksjonane tar utgangspunkt i to eksempler frå Per Lorentzen, nokre tankar frå filosofen Martin Buber, eit bilete av Jean-Paul Sartre, men ikkje minst også eigne erfaringer frå praksis – mellom anna i det å trekke inn min personlege kompetanse i (og lidenskap for) musikk, som ein del av det daglege miljøarbeidet med ulike tenestemottakarar.

Les mer

[Arkiv]