Ferdigheter for fremtiden

SOR konferanse 26. og 27. oktober 2017.
Målrettet og relasjonell miljøterapi og miljøarbeid, utvikling av kompetanse hos tjenestebrukere og tjenesteytere.

Les mer

Veileder om forebygging og håndtering av aggresjon og vold

Ny veileder fra SOR. Veilederen er et bidrag til å gi tjenestebrukere, deres nettverk og tjenesteytere, et rammeverk, samt konkrete rutiner og prosedyrer for å bidra til å forebygge og håndtere aggresjon og vold.

Les mer

Psykoterapi og utviklingshemming: autonomi hos pasienter med utviklingshemming og samtidig psykisk lidelse

Mennesker med utviklingshemning har i de fleste forhold mindre grad av selvbestemmelse enn normalpopulasjonen (Stancliffe, 2001), selv om autonomi og selvbestemmelse synes å gi mer positive livsutfall for mennesker med intellektuell funksjonsnedsettelse (Shogren, Wehmeyer, Palmer mfl., 2007).

Les mer

Skreddersydde opplevelser skaper gullbelagte minner

Sommer og ferietid bør være for alle. Vi reiser rundt i andre land, fornøyelsesparker, ligger på stranden og nyter en årstid som skal oppleves. Likevel er det ikke alle som opplever en ferie og et sommerhalvår like positivt som funksjonsfriske ellers. Man har en forventning om det. Men det er ikke like tilrettelagt overalt.

Les mer

Å komme med en gave

De aller fleste mennesker er glad i å høre en god historie. Noen kan mange historier utenat. Vi andre kan finne gode historier i bøker. Ikke alle klarer å lese selv, men de aller fleste setter pris på å bli lest høyt for. Det finnes over 1000 aktive leseombud i Norge. Et leseombud er en som leser høyt for andre.

Les mer

Mat og trivsel

Gro Marit Rødevand arbeider i innovasjonsbedriften Karde. Karde jobber med informasjons og kommunikasjons-teknologi, spesielt bruk av slik teknologi for mennesker med redusert kognitiv funksjonsevne. Hun har selv en voksen sønn med Down syndrom og er dermed spesielt opptatt av mennesker med utviklingshemming, forteller hun på SORkonferansen «Livsstil – et spørsmål om valg».

Les mer

Matnyttig opplæring

Sølvi Linde er høgskolelærer ved Høgskolen i Bergen. Hun synes mat er en spennende og viktig del av hverdagslivet, og undret seg over hvor lite som var utarbeidet av pedagogisk opplæringsmateriale for personer med utviklingshemning på dette området. I samtaler med studentene sine, fant hun at mange kunne veldig lite om tilrettelegging for et godt kosthold. Sammen med Anne Gro Innstrand startet et arbeid som blant annet har resultert i en prisbelønt kokebok for personer med utviklingshemning.

Les mer

Sunn og aktiv - endringsprosjekt i Karmøy kommune

I vårt velferdssamfunn ser vi økende grad av livsstilsrelaterte helsemessige utfordringer. Studier har vist at personer med utviklingshemming og/eller psykiske lidelser har lettere for å utvikle overvekt og kostrelaterte helseproblemer, forteller Elin Hansen på SOR-konferansen «Livsstil – et spørsmål om valg». Elin Hansen er virksomhetsleder i Karmøy kommune, og forteller om et samarbeidsprosjekt mellom Karmøy kommune og Haugesund kommune.

Les mer

Aurora - kunsten å skape noe sammen

Ved Aurora Verksted SA i Bærum jobber kunstnere med og uten funksjonsnedsettelse. Sammen skaper de kollektiv kunst. De som bidrar i kunsten har ulike roller men lik verdi, forteller Trine Dreyer på SOR konferansen «Helt med» i Oslo.

Les mer

Alene

I juni åpnet en spennende utstilling med 22 kunstnere i Galleri Lista Fyr og Nordberg Fort på Lista. Halvparten av de deltakende kunstnerne har autisme, halvparten har ikke. Tittelen på utstillingen ALONE, alene, er hentet fra bekrivelsen av autisme. Ensomhet og følelsen av å være alene er en almenmenneskelig tilstand som den som har autistiske trekk sliter spesielt med. Det kan være vanskeligere å kommunisere med ord enn med bilde. Utstillingen ALONE tar opp denne problemstillingen ved å invitere kunstnere som har autistiske trekk sammen med kunstnere som ikke har det. Meningen er at bildene skal tale for seg. Vi stiller spørsmålet: «Er det nødvendig å kjenne kunstnerens bakgrunn for å forstå kunsten?»

Les mer

Vekstbedrifter med skreddersydd fagopplæring

Vi trenger flere vekstbedrifter der flere lærerkandidater får skreddersydd fagopplæring i samsvar med individuelle behov for tilrettelegging. Vekstbedriftene skal gi mestring, så høy kompetanse som mulig og kvalifikasjoner for arbeidslivet.

Les mer

Kan relasjonar byggast? Kva byggast dei i så fall av?

I dette essayet freistar eg å dekonstruere og å utforske ulike måtar å tenke rundt begrepet relasjon. Desse refleksjonane tar utgangspunkt i to eksempler frå Per Lorentzen, nokre tankar frå filosofen Martin Buber, eit bilete av Jean-Paul Sartre, men ikkje minst også eigne erfaringer frå praksis – mellom anna i det å trekke inn min personlege kompetanse i (og lidenskap for) musikk, som ein del av det daglege miljøarbeidet med ulike tenestemottakarar.

Les mer

Nye arbeidsplasser for utviklingshemmede ved sykehjem i Bergen

Veldig hyggelig at statsråd Solveig Horne tok turen til Bergen for å se hva vi har fått til i SOR-prosjektet HELT MED. Støtten fra Horne/BLD/Bufdir har vært helt avgjørende for å kunne fortsette prosjektet. Vi har fått midler gjennom departementet (BLD) / direktoratet (BufDir) til å utvide ordningen i Bergen og omegn. Vi søker midler andre steder for å utvide til andre deler av landet. Det neste som skjer er at Bergen kommune oppretter tre arbeidsplasser for personer med utviklingshemming ved et sykehjem. Det er en skikkelig god nyhet.

Les mer

Personer med utviklingshemming i det ordinære arbeidsliv

Personer med utviklingshemming må få plass i det ordinære arbeidslivet. Men det ordinære arbeidslivet trenger ikke bygges opp - det finnes allerede overalt. En trenger bare å finne ut hvordan en kan endre det. Bygge inn noen dører for å gjøre det tilgjengelig. Og det er det HELT MED handler om, sier forsker Thomas Owren.

Les mer

Scandic Ørnen er også HELT MED

Hotell Scandic Ørnen ligger like ved Bergen jernbanestasjon og har en bar på toppen med utsikt over fjellene og byen. De har som det tredje Scandic hotellet i Bergen bestemt seg for å ansette en person med utviklingshemming gjennom SORs HELT MED-prosjekt. Takk til Scandic, og takk til NAV Hordaland som muliggjør den oppfølgingen som skal til for å gjøre HELT MED til en suksess.

Les mer

Bruk av styrkeområder i psykiatrisk spesialisthelsetjeneste

I denne artikkelen vil det bli gitt eksempler på hvordan styrkeområder kan brukes aktivt i utredning og behandling av psykisk lidelse i spesialisthelsetjenesten. Psykiske helseproblemer som blir så alvorlige at symptomene kvalifiserer for mer innsats enn kommunale tjenester kan bidra med, vil vanligvis bli gjenstand for utredning og behandling i sykehusavdelinger eller distriktspsykiatriske sentre som tilhører spesialisthelsetjenesten. I slike enheter arbeider det fagpersoner som har spesialisert seg innen psykiske lidelser. Det gjelder leger, sykepleiere, psykologer og andre faggrupper. Alle eksemplene er denne artikkelen er anonymisert og det vil ikke være mulig for andre enn de som kjenner personen svært godt å kjenne igjen vedkommende.

Les mer

Når spesialinteressene er upassende

Hos mennesker med autisme er begrensede, stereotype og repeterende interesser og aktiviteter en av tre hovedgrupper av symptomer. De fleste barn og voksne med en diagnose innen autismespekteret har en eller flere interesser som opptar dem i betydelig grad.

Les mer

Om film og filmkvelder

Jeg heter Julian Grootendorst og blir 22 år i 2016. Jeg er oppvokst i Røyken kommune i Buskerud med mine foreldre og to eldre brødre. Mine to brødre har flyttet til egen leilighet men vi har god kontakt. Jeg besøker dem kanskje ca. en gang i uken. Jeg har diagnosen Aspergers syndrom. Jeg fikk vite om diagnosen da jeg var 13 år gammel.
Det er ikke alltid jeg er glad for å ha Aspergers syndrom, men mine fordeler er at jeg er veldig nøye med arbeidsoppgaver og jeg er god på detaljer, noe mennesker jeg kjenner godt har fortalt meg.

Les mer

«For mye av det gode er ikke fantastisk»

Som andre artikler i dette temaheftet understreker, er spesialinteresser i all hovedsak en ressurs og en kilde til både god gjensidig samhandling og læring. Men i iveren etter å anvende spesialinteresser og å tilrettelegge eller «gjøre godt» kan nærpersoner risikere å bli for snevre i sin tilnærming og bidra til å begrense utvikling hos personen.

Les mer

Styrkekort

Styrkekort, eller «power cards» (Gagnon, 2001) er ulike varianter av visuelt basert materiale med utgangspunkt i noe en person med autisme kan mye om og / eller er veldig interessert i. Styrkekort er virkemiddel i en tilnærming omtalt på engelsk som «The Power Card Strategy» (Daubert mfl., 2015; Gagnon, 2001). Tilnærmingen brukes for å lære personen noe eller å motivere til meningsfulle aktiviteter og samvær. Styrkekort kan til en viss grad sammenlignes med selvhjelpskort som brukes for eksempel i angstbehandling (Albjerk og Wigaard, 2011), men med tydeligere vekt på personens egne interesser og styrker.

Les mer

[Arkiv]