Livet må alltid inneholde en smak av ferie

Andreas Eileraas og Jan Nielsen har skrevet bøker sammen. Andreas har diagnosen autisme. Bøkene tar utgangspunkt i betraktninger og uttalelser han vil dele med andre. I bøkene omtales blant annet tema som arbeidsglede, ferie med venner og undervisning i autisme.

Les mer

Noe å stå opp til

SOR-konferanse i Bergen 3. og 4. mai 2018
Gode og meningsfulle liv for personer med utviklingshemming

Les mer

Arte+ 2017 - En opplevelse for livet

Festivalen og konferansen Arte+ 2017, eller på norsk «Kunst med mere», er godt i havn på Gjøvik. Målet med de tilrettelagte kulturdagene var å skape en konkurranse under mottoet «Kunst uten grenser for personer med ulike funksjonshemninger» og gjennomføre en internasjonal utstilling med kunst av barn, ungdom og voksne med ulike funksjonshemninger. Deltakere/elever innen området psykisk helse var også målgruppen.

Les mer

Helt ellevilt! HELT MED på statsbudsjettet!

HELT MED-modellen vi har utviklet for å bidra til at personer med utviklingshemming ansettes i det ordinære arbeidsliv- blir gjennom Statsbudsjettet innvilget 4,2 millioner kroner!

Takk til KrF, som tok oss med i det alternative Statsbudsjettet, og klarte å forhandle oss inn i det endelige Statsbudsjettet.

Les mer

Personer med utviklingshemming bidrar til bedre tjenester ved sykehjem

"HELT MED er en fantastisk modell som hjelper mennesker med utviklingshemning ut i det ordinære arbeidslivet.", sier byråd Dag Inge Ulstein. "Jeg er utrolig glad for at KrF har lagt de nødvendige midlene inn i vårt alternative budsjett. Dette er menneskeverd i praksis! I tillegg er det veldig kjekt at Bergen kommune går foran på dette området, slik som ved Fyllingsdalen sykehjem, og inkluderer flere arbeidstakere som av ulike grunner har vanskelig for å komme inn i arbeidsmarkedet. Her bør det offentlige ta et enda større samfunnsansvar fremover" mener Ulstein. Og vi er veldig enige.

Les mer

SOR Rapport

Tidsskriftet SOR Rapport utkommer med seks nummer i året. Hvert nummer inneholder stoff med høy relevans for innsats for mennesker med utviklingshemming.
Tegn abonnement og få velkomstgaver. I forbindelse med at Knut Reiersrud holdt konsert på siste SOR konferansen, gir vi blant annet fra oss en av hans CD plater. I tillegg til relevant faglitteratur.

Les mer

SOR prisen 2017 til Karl Elling Ellingsen

Professor Karl Elling Ellingsen fikk SOR prisen 2017 for sin innsats for å bidra til å bedre levekår for mennesker med utviklingshemming. Prisen ble delt ut på SOR-konferansen "Ferdigheter for fremtiden". Særdeles velfortjent.

Les mer

HELT MED på KrFs alternative statsbudsjett

KrF viser også med dette en fantastisk anerkjennelse for personer med utviklingshemming og deres verdi, ressurser og muligheter for å kunne bety noe stort og flott for andre.

I Bergen begynner Synneva, Beathe og Elisabeth i arbeidspraksis på Fyllingsdalen sykehjem. Og snart kan de få fast jobb på sykehjemmet gjennom HELT MED. KrF vil at det skal skapes tilsvarende arbeidsplasser for mennesker med utviklingshemming over hele landet, ikke bare i Bergen. KrF har i sitt alternative statsbudsjett foreslått 4,2 millioner til HELT MED for å realisere planen.

Les mer

Ledig HELT MED-stilling i Bergen

Suksessen fortsetter. Ledig stilling for person med utviklingshemming på Scandic hotel Bergen City. Søknadsfrist 29. oktober 2017.

Les mer

Videreutdanning i forebygging og håndtering av utfordrende atferd hos mennesker med psykisk utviklingshemming

Den nye videreutdanningen «forebygging og håndtering av utfordrende atferd hos personer med utviklingshemning» baseres bl.a. på prinsippene Positive Behavior Support med det utgangspunkt at utfordrende atferd alltid har en funksjon for personen og at det er forhold i miljøet som opprettholder og forsterker den utfordrende atferden.

Les mer

Uniformbruk i tjenester til personer med utviklingshemming

På mange områder har levekår for personer med utviklingshemming blitt bedre de siste 20 årene. Og på noen måter verre. Dette er godt dokumentert i NOUen «På lik linje» i 2016. Vi har erfart at det på mange måter er skjøre holdninger samfunnet har til denne gruppen, og det trengs kontinuerlig fokus på betydningen av menneskeverd og en inkluderende praksis. For eksempel må vi i blant minne noen på at utviklingshemming ikke er en sykdom. I flere kommuner i Norge blir tjenesteytere som jobber for folk med utviklingshemming tvunget til å oppføre seg som om de jobber for noen som er syke. De tvinges til å bruke uniform.

Les mer

Ferdigheter for fremtiden

SOR konferanse 26. og 27. oktober 2017.
Målrettet og relasjonell miljøterapi og miljøarbeid, utvikling av kompetanse hos tjenestebrukere og tjenesteytere.

Les mer

Veileder om forebygging og håndtering av aggresjon og vold

Ny veileder fra SOR. Veilederen er et bidrag til å gi tjenestebrukere, deres nettverk og tjenesteytere, et rammeverk, samt konkrete rutiner og prosedyrer for å bidra til å forebygge og håndtere aggresjon og vold.

Les mer

Inkludering, læring og livsmestring

Spesialundervisning organiseres stadig oftere på en slik måte at barn sluses ut av ordinær undervisning. Lise Lundh og Herlaug Hjelmbrekke har det siste året intervjuet rektorer og skoleledere i ulike deler av landet som alle har satset på å legge til rette for trivsel og læring i en mangfoldig skole.

Les mer

En film om psykisk utviklingshemming

Nasjonalt kompetansemiljø for utviklingshemming (NAKU) hadde tidligere denne måneden premiere på filmen «Om psykisk utviklingshemming». Filmens formål er å øke forståelsen og kunnskapen om personer med psykisk utviklingshemming.

Les mer

10 år med En sjelden kar

Ti år etter første utgivelse av "En sjelden kar - en fars beretning" inviteres det til diskusjon om sentrale temaer i boken på Litteraturhuset, Torsdag 28. september kl. 18:00.

Les mer

E-læringskurs om autisme

Nytt e-læringskurs om autismespekterforstyrrelser hos personer med utviklingshemming. Kurset er gratis. Logger du inn før du begynner, kan du laste ned kursbevis når du har bestått. Varigheten er estimert til 8 timer. Kurset er testet ut i Karmøy kommune, og har fått strålende tilbakemeldinger.

Les mer

Tre nye stillinger for utviklingshemmede ved sykehjem i Bergen

Ved Fyllingsdalen sykehjem i Bergen er det tre ledige HELT MED-jobber. Altså arbeidsplasser for personer med utviklingshemming. Søknadsfrist er 20. september.

Les mer

Psykoterapi og utviklingshemming: autonomi hos pasienter med utviklingshemming og samtidig psykisk lidelse

Mennesker med utviklingshemning har i de fleste forhold mindre grad av selvbestemmelse enn normalpopulasjonen (Stancliffe, 2001), selv om autonomi og selvbestemmelse synes å gi mer positive livsutfall for mennesker med intellektuell funksjonsnedsettelse (Shogren, Wehmeyer, Palmer mfl., 2007).

Les mer

Skreddersydde opplevelser skaper gullbelagte minner

Sommer og ferietid bør være for alle. Vi reiser rundt i andre land, fornøyelsesparker, ligger på stranden og nyter en årstid som skal oppleves. Likevel er det ikke alle som opplever en ferie og et sommerhalvår like positivt som funksjonsfriske ellers. Man har en forventning om det. Men det er ikke like tilrettelagt overalt.

Les mer

[Arkiv]