Bergen: Elena bor ikke med andre barn (14-03-2019)
Neste SOR-konferanse: Er godt nok godt nok? (06-03-2019)
Vergemålsloven – til glede og besvær? (12-03-2019)
En mindre vellykket stollek i Finnmark (06-03-2019)
Maksgrense på vergemålsoppdrag (05-03-2019)
Fra løfter til handling (03-03-2019)
Omhu (15-02-2019)
Vi ønsker en lov om beslutningsstøtte! (15-02-2019)
Har vi glemt den gylne regel? (12-02-2019)
KOMP PRO (18-02-2019)
Lav straff for alvorlig overgrep (27-01-2019)
Helsetilsynet: Tilfeldige og vilkårlige tjenester (28-01-2019)
Likestillingsfeltet bytter departement (22-01-2019)
Mye positivt i regjeringsplattformen (18-01-2019)
Hvordan kan positiv atferdsstøtte hjelpe familier som har barn med atferd som utfordrer? (02-01-2019)
Psykofarmaka, psykisk lidelse og utviklingshemning. Et pasienteksempel (02-01-2019)
Personer med utviklingshemming som medforskere i kartlegging av levekårene til personer med utviklingshemming i samiske områder (02-01-2019)
Implementering av Positiv atferdsstøtte blant tjenesteytere i en bolig for mennesker med utviklingshemming (02-01-2019)
Hvordan kan Positiv atferdsstøtte bidra til at personer med alvorlig utviklingshemming og utfordrende atferd oppnår mer selvbestemmelse og økt opplevelse av kontroll over eget liv? (02-01-2019)
Implementering av Positiv atferdsstøtte i en videregående skole (02-01-2019)
Lavaffektiv tilnærming - Før det smeller, når det teller! (01-01-2019)
Mariahuset (29-12-2018)
Beveger vi oss mot et kaldere samfunn? (20-12-2018)
Toma tør, Toma vil, og Toma får det til! Inkludering av mennesker med utviklingshemming i det ordinære arbeidslivet (13-12-2018)
Kognitiv atferdsterapi for angst, depresjon og sinnevansker hos personer med utviklingshemning (13-12-2018)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25   
1 - 25 av 1047 Artikler

Søk:

[Liste]