Medlemmene i styret i Stiftelsen SOR er presentert nedenfor. Arbeidsutvalget består av styrets leder og nestleder, samt SORs daglige leder. Sekretær for styret er daglig leder Jarle Eknes.
 

Styret

Karl Haakon Sævold

Styreleder i Stiftelsen SOR

Sævold er hovedstyremedlem i Handicappede barns foreldreforening, nestleder i Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne i Oslo og kommunikasjonssjef i arbeidstakerorganisasjonen Delta.

Les mer

Jon Løkke

Nestleder i Stiftelsen SOR

Jon Løkke er dosent ved Høgskolen i Østfold, dosent II ved Høgskulen i Sogn og Fjordane, og er vernepleier med hovedfag i psykologi.

Les mer

Ann Iren Skogen

Styremedlem Stiftelsen SOR

Ann Iren Skogen er daglig leder ved Stiftelsen Holmenkollen dagsenter og boliger.

Les mer

Sølvi Linde

Styremedlem Stiftelsen SOR

Sølvi Linde er høgskolelektor ved Høgskolen i Bergen. Linde har også vært redaktør for tidsskriftet SOR Rapport.

Les mer

Marit Selfors Isaksen

Styremedlem i Stiftelsen SOR

Marit Selfors Isaksen er medlem av arbeidsutvalget og leder for profesjonsrådet for vernepleiere i Fellesorganisasjonen (FO)

Les mer

Jann Aasbak

Varamedlem i styret for Stiftelsen SOR

Aasbak driver firmaet Aasbak kompetanse og er pensjonist på si. Han har vært etatsjef for tjenester til utviklingshemmede i Bergen kommune.

Les mer
 
SORs fag- og forskningsfond har eget styre.