Leder for SORs styre er Henriette Westhrin, og Jon Løkke er nestleder. Øvrige styremedlemmer er Sølvi Linde, Ann Iren Skogen, Anne-Karin Rudi, Karl Haakon Sævold og Jann Aasbak. Arbeidsutvalget består av styrets leder og nestleder, samt SORs daglige leder. Sekretær for styret er daglig leder Jarle Eknes.
 
 

Styret

Henriette Westhrin

Henriette Westhrin er generalsekretær i Norsk folkehjelp. Westhrin har vært statssekretær i tre forskjellige departementer. Hun har sittet i kommunestyret i Kragerø, har vært nestleder i Sosialistisk ungdom og SV, sekretariatsleder for SV.og forbundssekretær i FO.

Les mer

Jon Løkke

Jon Løkke er dosent ved Høgskolen i Østfold, dosent II ved Høgskulen i Sogn og Fjordane, og er vernepleier med hovedfag i psykologi.

Les mer

Anne Karin Rustad Rudi

Anne Karin Rudi er seksjonsleder ved Regional seksjon for psykiatri, utviklingshemning/autisme, Oslo Universitetssykehus.

Les mer

Karl Haakon Sævold

Sævold er hovedstyremedlem i Handicappede barns foreldreforening, nestleder i Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne i Oslo og kommunikasjonssjef i arbeidstakerorganisasjonen Delta.

Les mer

Ann Iren Skogen

Ann Iren Skogen er daglig leder ved Stiftelsen Holmenkollen dagsenter og boliger.

Les mer

Sølvi Linde

Sølvi Linde er høgskolelektor ved Høgskolen i Bergen. Linde har også vært redaktør for tidsskriftet SOR Rapport.

Les mer

Jann Aasbak

Aasbak driver firmaet Aasbak kompetanse og er pensjonist på si. Han har vært etatsjef for tjenester til utviklingshemmede i Bergen kommune.

Les mer
 
SORs fag- og forskningsfond har eget styre.