Anne Karin Rustad Rudi

Styremedlem i Stiftelsen SOR

Anne Karin Rudi er seksjonsleder ved Regional seksjon for psykiatri, utviklingshemning/autisme, Oslo Universitetssykehus.
Anne Karin Rudi går ut av styret 24. oktober 2018
Se profil på LinkedIn