Karl Haakon Sævold

Styreleder i Stiftelsen SOR

Sævold er hovedstyremedlem i Handicappede barns foreldreforening, nestleder i Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne i Oslo og kommunikasjonssjef i arbeidstakerorganisasjonen Delta.
Sævold er valgt inn i styret for perioden 2016-2020, og er styreleder fra 2018.