Jann Aasbak

Varamedlem i styret for Stiftelsen SOR

Aasbak driver firmaet Aasbak kompetanse og er pensjonist på si. Han har vært etatsjef for tjenester til utviklingshemmede i Bergen kommune.
Han har også vært helse- og sosialsjef samt styrer på Vestlandsheimen. Aasbak har også tidligere sittet i SORs styre, og har gjennom mange år ledet arbeidet for å lage SOR-konferansene.
 
I tillegg er han prosjektleder for flere av SORs innsatsområder for å bedre levekår for mennesker med utviklingshemning.
 
Aasbak er valgt inn for perioden 2016 - 2020,