Marit Selfors Isaksen

Styremedlem i Stiftelsen SOR

Marit Selfors Isaksen er medlem av arbeidsutvalget og leder for profesjonsrådet for vernepleiere i Fellesorganisasjonen (FO)

 

 Isaksen er valgt inn i SORs styre for perioden 2018-2021