Atferdsendringer

Seksualisert atferd, med stort fokus på at man har stor seksuell appetitt, verbaliserer dette offentlig, eller signaliserer dette med stor tydelighet, kan være tegn på at man har blitt utsatt for overgrep. Dette er atferd som man kan utvise for å kompensere for det man har blitt utsatt for.

Les mer

Vær oppmerksom

Hvis du og kolleganene dine er bevisst på at også personer med utviklingshemning kan bli utsatt for overgrep, er det mye større sansynlighet for at overgrep mot de du jobber for kan avdekkes og stoppes..

Les mer

Indikasjoner på mulig overgrep

Man kategoriserer ofte symptomer på seksuelle overgrep i tre typer, fysiske, psykosomatiske og atferdsmessige symptomer. At disse beskrives som symptomer, betyr ikke annet enn at dette er elementer som kan være en indikasjon eller et tegn på at vedkommende har blitt utsatt for ”noe”. Sjansen for at vedkommende har vært utsatt for ”noe” er større dersom disse symptomene opptrer plutselig og uventet, at det er snakk om atferdsendring. Men dersom vedkommende ”alltid” har hatt disse symptomene, utelukker ikke det at vedkommende har vært utsatt for overgrep tidligere.

Les mer

Akutt eller gradvis

Signaler på overgrep kan komme akutt, men også gradvis. Det er stor forskjell på hvordan den enkelte reagerer på seksuelle krenkelser. Utviklingsalder, grad av utviklingshemning, kommunikasjonsform, tillit til andre mennesker, personlighetstrekk og mange andre forhold spiller inn.

Les mer