Fokus på gode levekår for mennesker med utviklingshemning

SOR står bak en rekke bokutgivelser. I venstremenyen finner du både disse og andre aktuelle bøker. Videre har vi samlet flere hundre filmsnutter om utviklingshemning og informasjon om overgrep.
Foto: Mikkel Eknes
 
Dersom du ser noen mangler i informasjonen, setter vi stor pris på at du melder dette på epost til Miriam Strømsholm miriam.stromsholm@gmail.com