Tidsskriftet SOR Rapport

SOR Rapport utkommer med seks nummer i året. Hvert nummer inneholder stoff med høy relevans for innsats for mennesker med utviklingshemming.
Tegn abonnement og få velkomstgaver til verdi av over kr 500,-
 

I venstre marg finner du innholdet for de siste årene (Arkiv). Det kan ta 6-12 måneder fra en artikkel er trykket i Tidsskriftet til den blir publisert på nettet. Er du opptatt av motta stoffet mens det er rykende ferskt og aktuelt anbefaler vi at du abonnerer på tidsskriftet i papirformat.

SOR Rapport har ISSN nr:  ISSN 1500–8657
Pris for abonnement: kr 350,- pr år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Veileder: Forebygging og håndtering av aggresjon og vold. Stiftelsen SOR. Verdi kr 300,-

Trykk her for å abonnere på SOR Rapport

 

Trykk her for informasjon om å bidra med artikler, bokanmeldelser osv i SOR Rapport 


Tilbake